PRAWDZIC (Prawda)

Herb : w polu błękitnym lub srebrnym pół lwa
           złotego z takąż prawdą (pierścieniem)
           w łapach, lub bez, wyskakującego spoza
           muru czerwonego z blankami.
Klejnot : pół lwa jak w godle.
Labry : błękitne podbite złotem lub czerwone
             podbite srebrem.

Herb pochodzenia prusko-pomorskiego, 
najstarsza pieczęć z 1372 r., najstarszy zapis
z 1405 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
poznańskiej i sandomierskiej oraz na Mazowszu.

Używało go ponad 240 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu PRAWDZIC II
Odmiana herbu uważana także
za herb podstawowy

Odmiana herbu przysługująca
Goskim
Odmiana herbu przysługująca
Grekom

Odmiana śląska herbu przysługująca
Kokorskim
Odmiana pomorska herbu przysługująca
Kostkom-Szkotowskim

Odmiana herbu przysługująca
Strzyżow
skim
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Latalskim.
Z nich : Janusz (†1551) otrzymał 25.VII.1538 r.
od cesarza Karola V
tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.),
Dominik Władysław otrzymał w 1824 r. potwierdzenie tego tytułu w Królestwie Polskim.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Sołłohubom.
Z nich : Jan Michał (*ok.1685 †1748) tytułował się od 1743 r. hrabią na Iwieńcu,
a od 1748 r. również hrabią na Ilii, co wynikało z posiadania przez niego tych dóbr,
takich tytułów używał jego syn i sukcesor Antoni Józef (*po 1710
†1759),
natomiast wnukowie odpowiednio : Jan (*1747
†1812) był hrabią na Ilii, a Jerzy (*1751 †1777)
i jego córka Józefa Dorota (*1777 †1828) hrabiami na Iwieńcu,
potomkowie wspomnianego wyżej Jana, który przeszedł na służbę rosyjską,
bracia : Lew (*1811 †1872) i Mikołaj (*1819 †po 1861), ich kuzyn Włodzimierz (*1813 †1882)
i bratanek tego ostatniego Fiodor (*1848 †1890) otrzymali 27.II.1861 r. potwierdzenie
tytułu hrabiów w Rosji.