PROMNITZ (Promnicz)

Herb : w polu czerwonym strzała srebrna 
            w skos lub w skos lewy między dwiema
            takimiż gwiazdami w skos lewy lub
            w skos.
Klejnot :
trzy pióra strusie białe, czarne
              i czerwone.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia śląskiego.

Używała go rodzina von Promnitz

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Odmiana herbu przysługująca
baronom von Promnitz.
Z nich : bracia Stanisław (†1568)
i Karol (*1530/35 †1591) z gałęzi z Lasocina
oraz ich kuzyn Zygfryd "Starszy" (*1534 †1597)
z gałęzi ze Starego Wichowa
otrzymali 29.XI.1559 od cesarza Ferdynanda I tytuły baronów w Czechach,
podobnie jak ich inny kuzyn Jan (*1625 †1684)
z gałęzi ze Skarszyna, który otrzymał
tytuł barona Rzeszy (S.I.R.). 


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Promnitz.
Z nich : Zygmunt Zygfryd (*1595 †1654), otrzymał 9.VI.1652 r. od cesarza Ferdynanda III
tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.), a 6.I.1653 takiż tytuł w Czechach.