PRUS I (Turzyna, Wiskała)

 

Herb : w polu czerwonym półtorakrzyż srebrny.
Klejnot : ręka zbrojna z mieczem.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1456 r.,
najstarszy zapis z 1389 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej 
i na Mazowszu.

Używało go około 300 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Andrzejowskim
Odmiana herbu przysługująca
Klobarom
Odmiana herbu przysługująca
Piszczańskim
Odmiana herbu przysługująca
Krasnodębskim
Odmiana herbu przysługująca
Niewiadomskim
Odmiana herbu przysługująca
Porembińskim (Porębińskim)
Odmiana herbu przysługująca :
Dołmatom, Isajkowskim

Odmiana herbu przysługująca
Miłkowskim


Odmiana herbu przysługująca baronom Kobylińskim.
Z nich : Florian (*1777 †1843) otrzymał w 1809 r. od cesarza Napoleona I
tytuł barona we Francji, potwierdzony w 1824 r. w Królestwie Polskim,
który wygasł wraz z jego śmiercią 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wiśniewskim.
Z nich : Stanisław Tadeusz Konstanty (*1824 †1888) otrzymał 29.XII.1876 r. (dyplom z 13.III.1877)
od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.