PRUS III (Napora)

 

Herb : w słup, w polu czerwonym wilczakosa
           ostrzem w dół, srebrna, w polu błękitnym
           połupodkowa srebrna z zaćwieczonym
           na nich półtorakrzyżem złotym.
Klejnot : noga zbrojna.
Labry : prawe czerwone, lewe błękitne podbite
             srebrem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1415 r.
Występował głównie na Mazowszu, Rusi 
i Podlasiu.

Używało go około 120 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Czarneckim
Odmiana herbu przysługująca
Radomskim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Rudzińskim von Rudno
Odmiana herbu przysługująca
Rywockim
Odmiana herbu przysługująca
Stuckim
Odmiana herbu przysługująca
Wichulskim
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Opackim.
Z nich : Jan Gabriel Rafał (*1741 †1806) otrzymał w 1797 r.
od króla Fryderyka Wilhelma II dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Czarneckim.
Z nich : Marceli (*1793 †1868) otrzymał 30.X.1854 od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł hrabiego w Prusach dziedziczny na zasadzie primogenitury,
w 1857 r. prawo do tytułu zostało rozciągnięte na jego synów :
Antoniego (*1821 †1889), Zygmunta (*1823 †1908) oraz Stanisława (*1830 †1905),
z zastrzeżeniem, że Antoni i jego potomkowie pozostaną właścicielami
dóbr Czestarm-Golejewko, Zygmunt i jego potomkowie będą posiadali dobra Gogolewo,
natomiast Stanisław i jego potomkowie pozostaną w posiadaniu dóbr Pakosław.Odmiana herbu przysługująca książętom Jabłonowskim.
Z nich : Józef Aleksander (*1711 †1777) otrzymał 25.V. 1743 od cesarza Karola VII Alberta
dziedziczny tytuł księcia Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Stanisław Wincenty (*1694 †1754)
otrzymał takiż tytuł 30.IV.1744,
a Jan Kajetan (*1699 †1764) 4.VII.1744,
Antoni Barnaba (*1732 †1799) otrzymał 17.VII.1777 od cesarzowej Marii Teresy
potwierdzenie tytułu książęcego w Galicji,
August Dobrogost (*1769 †1792) wylegitymował się w 1782 r. z tytułem książęcym
przed galicyjskim Wydziałem Stanów,
Ludwik (*1784 †1864) otrzymał 14.I.1820 potwierdzenie tytułu książęcego w Austrii,
Maksymilian Piotr (*1785 †1846), Władysław Eustachy (*1818 †1875),
Antoni Michał (*1793 †1855)
oraz Stanisław (*1799 †1878) otrzymali od Deputacji Senatu
Królestwa Polskiego uznanie tytułów książęcych w 1824 r.,
Maksymilian Piotr (*1785 †1846) i jego bratanek Antoni Michał (*1793 †1855)
otrzymali 29.III.1844 potwierdzenie tytułów książęcych w Rosji,
natomiast syn pierwszego z nich Władysław Eustachy (*1818 †1875)
otrzymał uznanie takiegoż tytułu w 1845 r.
Na tarczy herby :
1 - Prus I, 2 - Prus III, 3 - Kosy, 4 - Złotogoleńczyk,
na tarczy sercowej - orzeł niemiecki z herbem Bawarii na piersi