PRZOSNA

 

Herb : w polu błękitnym lew stojący złoty 
           z językiem czerwonym, spoza niego
           wystają trzy wieże blankowane, czerwone.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1393 r.
Występował głównie w ziemi poznańskiej
i dobrzyńskiej.

Używało go około 5 rodzin :

Baliński, Krzyszyński, Stopanowski,
Wilżyński