PRZYJACIEL

Herb : w polu błękitnym serce czerwone 
           na misie złotej,  przeszyta strzała na opak 
           w lewy skos.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1469 r.
Występował głównie w ziemi płockiej i na Litwie.

Używało go około 60 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego  Odmiana herbu
Odmiana herbu Odmiana herbu przysługująca
Akasak
om
Odmiana herbu przysługująca
Bog(h)usławom, Mingajłowiczom,
Skirmunt-Strawińskim
Odmiana herbu przysługująca
Dabarom, Dawbarom,
Dowbor-Muśnic
kim
 
Odmiana herbu przysługująca
Downarowiczo
m
Odmiana herbu przysługująca
Hryniewiczom, Legieckim, Lisieckim,
Mackiewiczom, Wojciechowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Janowiczom, Łomiczewskim,
Romanowskim
Odmiana herbu przysługująca
Jurowskim
Odmiana herbu przysługująca
Klimkiewiczom
Odmiana herbu przysługująca
Kutrelo
m, Towtkom, Towtkowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Liniewskim
Odmiana herbu przysługująca
Łukiańskim
Odmiana herbu przysługująca
Maciejewiczom, Mate(a)jewiczom
Odmiana herbu przysługująca
Mynaswiczom
Odmiana herbu przysługująca
Patkom
Z nobilitacji Jana Patka z 1790 r.
Odmiana herbu przysługująca
Pawłowiczom

Odmiana herbu przysługująca
Sawurom

Odmiana herbu przysługująca
Szembelom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wolańskim.
Z nich : Władysław Krzysztof (*1837 †1891) otrzymał 17.VI.1886 r. (dyplom 28.XI.1886 r.)
od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
jego kuzyn Mikołaj Władysław (*1826 †1895) otrzymał takiż tytuł 12.II.1888 r. 
(dyplom 23.II.1888 r.).