PUCHAŁA (Biała, Sławęcin)

 

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna
           z takimż zaćwieczonym półtorakrzyżem.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1398 r.
Występował głównie w ziemi łęczyckiej
i sieradzkiej oraz na Mazowszu.

Używało go około 10 rodzin :
Cy(i)wiński, Kotomirski, Kotowski, Lutostański, Mysłkowski, Mystkowski, Puchalscy, Puchała, Swinarski, Świniarski, Tyski

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca :
Swinarskim, Świniarskim