PÜCKLER (Pökeler)

Herb : w polu złotym głowa orla czarna.
Klejnot : pół orła czarnego.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia śląskiego.

Używał go ród von Pückler, występujący
na Śląsku już w 1 połowie XIV w. 

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca baronom von Pückler.
Z nich : Jerzy Józef (*1623 †1679) otrzymał w 1655 r. od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuł barona von Groditz w Czechach
.
Na tarczy herby :
1 i 4 - Pückler (herb własny), 2 i 3 - nieznany

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Pückler.
Z nich bracia : Karol Franciszek (*1648 †1708) i August Sylwiusz (*1657 †1748)
o
trzymali 10.V.1690 od cesarza Leopolda I dziedziczne tytuły
hrabiów Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.).
Na tarczy herby :
1 i 4 - nieznane używane przez baronów von Pückler, 2 i 3 - Pückler (herb własny),
na tarczy sercowej herb Dolnego Śląska.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Pückler-Burghauss.
Z nich : Karol Erdmann Aleksander (*1817 †1899) otrzymał 15.VII.1887 od cesarza Wilhelma I
dyplom zezwalający na dołączenie do swojego nazwiska i herbu, nazwiska i herbu
spokrewnionego z nim wymarłego rodu hrabiów von Burghauss.
Na tarczy herby :
1 i 4 - nieznane używane przez baronów von Pückler, 2 i 3 - Pückler (herb własny),
na tarczy sercowej herby :
1 - Dolnego Śląska, 2 i 3 - hrabiów von Burghauss.
Odmiana herbu przysługująca książętom von Pückler.
Z nich : Herman Ludwik Henryk (*1783 †1871) otrzymał 10.VI.1822 od króla
Fryderyka Wilhelma III tytuł księcia w Prusach wygasły wraz z jego bezpotomną śmiercią.
Na tarczy herby :
1 i 9 - nieznane używane przez baronów von Pückler, 2 - nieznany,
3 i 7 - Pückler (herb własny), 4 - nieznany, 5 - Dolnego Śląska, 6 - nieznany,

8 - miejscowości Mużaków (Muskau).