PUTBUS (z Podbuża, Podebusk)

 

Herb : w pas w polu górnym złotym pół orła 
           ukoronowanego czarnego, dolne
           szachowane czarno-złote.
Klejnot : pół orła ukoronowanego czarnego
               wieńczącego tablicę szachowaną 
               czarno-złotą.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia rugijskiego.

Używała go rodzina von Putbus (z Podbuża, Podebusk), boczna gałąź książąt rugijskich, pochodząca od Stoisława (†po 1193) brata
księcia Rugii Jaromara I (*przed 1141 †1218).
Ród wygasł w 1858 r.
.

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Inny wariant herbu podstawowegoOdmiana herbu przysługująca baronom von Putbus.
Z nich bracia : Ludwik I (*1549 †1594) oraz Wolfgang otrzymali dziedziczne tytuły
baronów Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Maurycy II (*1633 †1700) otrzymał takiż tytuł w Danii w 1672 r.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Putbus.
Z nich : Malte I (*1671 †1750) otrzymał 13.XII.1723 od cesarza Karola VI dziedziczny tytuł
hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Maurycy Ulryk I (*1699 †1769)
otrzymał 14.VI.1731 od króla Krystiana VI takiż tytuł w Danii .Odmiany herbu przysługującej książętom von Putbus.
Z nich : Wilhelm Malte I (*1783 †1854) otrzymał 14.IX.1802 od króla Gustawa IV Adolfa
tytuł księcia w Szwecji dziedziczny na zasadzie primogenitury.