RADWAN (Wierzbowa, Kaja)

 

Herb : w polu czerwonym chorągiew złota
           z takimż zaćwieczonym krzyżem
           kawalerskim.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1443 r., najstarszy zapis z 1407 r.
Występował głównie w ziemi brzeskiej,
krakowskiej, sandomierskiej, lubelskiej,
sieradzkiej i kaliskiej. 

Używało go około 210 rodzin : 
ZOBACZ  

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca :
Ajdarowiczom, Kryczyńskim,
Tabusiewiczom
RADWAN SOWITY (CHORĄGWIE KMITÓW)
Odmiana herbu przysługująca
Bykowskim, Kmitom, Olizarom, Tyszom,
Wołczko(ie)wiczom, Worłowskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Dobruskim
Odmiana herbu przysługująca
Dostojewskim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Grodzieckim (Grodetzki)
Odmiana herbu przysługująca
Hl(ł)uszaninom 
Odmiana herbu przysługująca
Jaskoleckim
Odmiana herbu przysługująca
Judyckim
Odmiana herbu przysługująca
Kaszycom
Odmiana herbu przysługująca :
Kochałowskim, Kohałowskim
Odmiana herbu przysługująca
Kononowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Krukowskim
Odmiana herbu przysługująca
Krzyczewskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Kułakowskim
Odmiana herbu przysługująca :
Paszkiewiczom, Sołakajom,
Sołohajom, Sołokajom
Odmiana herbu przysługująca
Radziłowskim.
Z nobilitacji Krzysztofa Radziłowskiego
z 1768 r., potwierdzona 21.VII.1769 r.
Odmiana herbu przysługująca
Siemionowiczom


Odmiana herbu przysługująca
Świczewskim, Świszczewskim, Świszewskim