RAWICZ (Rawa)

 

Herb : w polu złotym na niedźwiedziu kroczącym
           czarnym, panna w czerwonej sukni,
           rozczesana, w koronie złotej. 
Klejnot : pół niedźwiedzia czarnego z różą
               w prawej łapie między dwoma rogami
               jelenimi naturalnymi.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia czesko-morawskiego, najstarsza polska pieczęć z 1306 r.,
najstarszy zapis z 1394 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
i sandomierskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjęli go bracia Michał Minigajło, kasztelan wileński i Giedygołd.

Używało go prawie 310 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca
Barom.
Z nobilitacji Szymona Bara (Baehra)
z 1593 r.
Odmiana herbu przysługująca
Bocheńskim
Odmiana morawsko-śląska herbu przysługująca
Brabantskim z Chobřan
Odmiana herbu przysługująca
Jarockim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Jarockim (von Jarotzki)
Odmiana herbu przysługująca
Kujawskim
Odmiana herbu przysługująca
Lewickim.
Z nobilitacji Rudolfa Benedykta, Grzegorza
i Ignacego Konstantego Lewickich z 1848 r.

Odmiana herbu przysługująca
Strachockim.
Herb nadany bracim : Janowi, Michałowi
i Mikołajowi Starchockim w 1576 r.
z potwierdzeniem szlachectwa.

Odmiana herbu przysługująca
Zawadom


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Dembińskim.
Z nich : Jan Nepomucen otrzymał 2.VIII.1784 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca baronom Jarotzkim von Jarotschin.
Z nich : Jan (†1651) otrzymał 7.IX.1629 od cesarza Ferdynanda II
dziedziczny tytuł barona w Czechach. 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Jarotzkim von Jarotschin.
Z nich : Juliusz Ferdynand (†1694) otrzymał 4.X.1670 od cesarza Leopolda I
dziedziczny tytuł hrabiego w Czechach. 


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Ostrowskim.
Z nich : Tomasz Adam (*1735 †1817) otrzymał 6.VII.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach,
jego synowie Władysław Franciszek (*1783 †1848), Atanazy Joachim (*1791 †1866)
oraz Jan Tadeusz (*1792 †1842) otrzymali w 1824 r. od Deputacji Senatu
Królestwa Polskiego uznanie tytułów,
wspomniany Atanazy Joachim (*1791 †1866) otrzymał 5.VI.1844
od rosyjskiej Rady Państwa potwierdzenie tytułu,
podobnie jak bracia Stanisław Kostka Władysław (*1812 †1889)
i Antoni Józef Tomasz (*1822 †1861) 29.XI.1855,
inni bracia Juliusz Karol Ignacy (*1854 †1917) i Gustaw Antoni (*1860 †1923) 31.X/12.XI.1891
oraz Aleksander Antoni Feliks (*1866 †1904) wraz z synem
Krystynem Marią Antonim (*1894 †1980)
21.XII.1898 ukazem Departamentu Heroldii,
bracia Gustaw Antoni Władysław (*1860 †1923) i Witold Ludwik Stanisław (*1864 †1916)
otrzymali 3.VIII.1901 austriackie potwierdzenie tytułów ("österreichische Bestätigung
des Grafenstandes")


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Ożarowskim.
Z nich bracia : Adam (*1776 †1855) i Franciszek (†1841) 
oraz ich bratankowie : Konstanty (†1893), Wiktor (*1799 †1870), Maurycy (†1866)
i Ludwik (†1876) otrzymali przed 1824 r. od cara Aleksandra I
dziedziczne tytuły hrabiów w Królestwie Polskim,
wspomniany wyżej Franciszek (†1841) oraz jego synowie : Konstanty (*1823 †1893),
Stanisław (†po 1892)
oraz Kazimierz (*1831 †1873) otrzymali 16.VII.1838
potwierdzenie tego tytułu w Rosji.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Pruszyńskim.
Z nich : Józef otrzymał w 1805 r. od papieża Piusa VII tytuł hrabiego,

Marceli Bronisław Felicjan (*1845 †1918/20) otrzymał 8.VIII.1883 od papieża Leona XIII
tytuł hrabiego dziedziczny na zasadzie primogenitury,
podobnie jak 18.III.1902 Jan Piotr Czesław (*1855
†1938),
bracia Andrzej Piotr (*1890 †1942) oraz Piotr Filip Jakub (*1894 †1980) otrzymali 19.III.1923
od papieża Piusa XI potwierdzenie tego tytułu.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Smoraczewskim.
Z nich : Medard Franciszek Adolf (*1828 †1896) otrzymał w 1892 r. od papieża Leona XIII
tytuł hrabiego dla siebie samego i dla swoich dwóch synów Jana Justyniana (*1858 †1938)
oraz Feliksa (*1860 †1943) dziedziczny w obu liniach na zasadzie primogenitury. Odmiana herbu przysługująca książętom Sołomereckim
będących potomkami książąt smoleńskich z dynastii Rurykowiczów.
Proptoplastą rodu był żyjący w XIV w. Iwan "Szach" pierwszy książę sołomerecki.
Ostatnim z rodu był Jan Władysław (
†1641) marszałek piński.