REIBNITZ (Rybnitz, z Rybnicy)

Herb : w polu srebrnym dwa pasy czerwone.
Klejnot : dwa rogi, czerwony i srebrny lub
               takież trąby.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia śląskiego. 

Używał go ród
von Reibnitz najprawdopodobniej miejscowego pochodzenia, piszący się
z Rybnicy, miejscowości leżącej koło
Jeleniej Góry.

Herb podstawowy  
Odmiana herbu podstawowego Odmiana herbu Odmiana herbu przysługująca baronom von Reibnitz.
Z nich :
z gałęzi z Buczka (Buchwald) - bracia : Jan Leopold (*1672 †1735)
i Krzysztof Fryderyk (*1686 †1757) otrzymał 16.VII.1724 od cesarza Karola VI
dziedziczne tytuły baronów w Czechach,

z gałęzi z Mysłakowic (Erdmannsdorf) - Godfryd Dyprand (*1729 †1793) został 27.XII.1756
adoptowany przez swojego krewnego Krzysztofa Fryderyka (*1686 †1757)
odziedziczył po nim tytuł barona w Czechach,
jego prawnuki, rodzeństwo :
Ernest Leopold Dyprand (*1830 †1867),
Artur Józef Wilhelm (*1832 †1873), Maria (*1834 †1857), Agnieszka (*1836 †1890),
Paweł Maksymilian (*1838
†1900), Jan Erdman (*1841 †1901) i Karol Herman (*1846 †1914)
otrzymało 20.I.
1857 potwierdzenie tytułów baronów w Prusach,
podobnie jak 20.VI.1857 ich stryj Emil Fryderyk Ludwik (*1805 †1868).