RENARD (von Renard)

 

Herb : w polu błękitnym lis biegnący złoty.
Klejnot : skrzydło orle srebrne.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb być może pochodzenia francuskiego.

Używała go rodzina Renard (von Renard)
której przedstawiciele przybyli do Warszawy najprawdopodobniej z Hamburga w 2 poł. XVII w. gdzie zajmowali się handlem. Następnie
przenieśli się na teren Górnego Śląska i byli
posiadaczami Strzelec Opolskich (Gross Strehlitz).

Herb podstawowy  
Odmiana śląska herbu podstawowego


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Renard.
Z nich : rodzeństwo Benedykt (*ok.1680 †1725/27), Jan Baptysta (*1682 †1746)
oraz Anna Katarzyna (Henrietta) (*1685 †1721) zostało 6.VI.1720 wliczone
w poczet baronów (w Saksonii ?) na mocy przywileju króla Augusta II „Mocnego” ,
a następnie Jan Baptysta (*1682 †1746) otrzymał w 1741 r. od króla Augusta III
dziedziczny tytuł hrabiego (w Saksonii ?).