ROCH I (Pierzchała)

 

Herb : w polu srebrnym roch (figura szachowa) 
          czarny. 
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czarne podbite srebrem.

Herb pochodzenia włoskiego, najstarsza pieczęć
z 1344 r., najstarszy zapis z 1409 r.
Występował głównie w ziemi dobrzyńskiej, poznańskiej, krakowskiej, sandomierskiej
oraz na Mazowszu.
Herby Roch II i Roch III uważane są za odmiany herbu Roch I.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Dauksza.

Obydwu herbów Roch I i Roch II używało łącznie
nieco ponad 50 rodzin :  ZOBACZ