ROCH II (Kolumna)

Herb : w polu czerwonym kolumna srebrna
          zwieńczona koroną złotą. 
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb uważany za odmianę herbu Roch I

Obydwu herbów Roch I i Roch II używało łącznie
nieco ponad 50 rodzin  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Czosnowskim.
Z nich : Adam otrzymał w 1887 r. od króla Humberta I tytuł hrabiego we Włoszech
dziedziczny na zasadzie primogenitury,
Izydor Stanisław (*1857 †1934) otrzymał w 1897 r. od papieża Leona XIII tytuł hrabiego
dziedziczny na zasadzie primogenitury.Odmiana herbu przysługująca hrabiom Walewskim.
Z nich : Aleksander Józef (*1778 †1845) otrzymał 1.I.1833 r. (dyplom z 21.IV.1838 r.)
od cara Mikołaja I dla siebie i swoich bratanków Konrada (*1813 †1896)
i Mikołaja Józefa Daniela (*1814 †1869) dziedziczne tytuły hrabiów w Rosji
oraz prawo do umieszczenia swego herbu na płaszczu z purpury podbitym gronostajami,
tytuł potwierdzony 31.III.1872 r. w Prusach dla Stanisława Aleksandra Błażeja (*1840 †1896).