ROCH III


Herb : w polu czerwonym pół lilii srebrnej 
          nad takimiż wrębami (lub bierzwionami).
Klejnot : pół lilii srebrnej.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb uważany za odmianę herbu Roch I

Używało go około 10 rodzin :
Hurko, Karsza, Klimowicz, Kościuszko,
Łukomski (książę), Przezdziecki (hrabia), Rosudowski, Suzin, Umiastowski (hrabia), Walużyniec, Wyszyński

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Przezdzieckim.
Z nich : Konstanty (*1782 †1856) otrzymał w 1843 r. osobisty tytuł hrabiego w Rosji,
jego prawnuki, bracia : Józef Aleksander (*1872 †1956), Jan Aleksander (*1877 †1944),
Konstanty Gabriel (*1879 †1966)
, Stefan Józef (*1879 †1932) i Rajnold Franciszek (*1884 †1956) otrzymali w 1913 r. dziedziczne tytuły hrabiów w Rosji.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Umiastowskim.
Z nich : Władysław (*1834 †1905) otrzymał w 1882 r. od papieża Leona XIII tytuł hrabiego,
ale zmarł bezpotomnie.
 

Odmiana herbu przysługująca książętom Łukomskim,
pochodzącym prawdopodobnie od księcia połockiego Andrzeja "Garbatego" (*1325/27 †1399)
syna wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza,
którzy w 2 połowie XVIII w. zaprzestali używania tytułu.