ROGALA

 

Herb : w słup, w polu czerwonym róg turzy
           lub jeleni srebrny, w polu srebrnym róg
           jeleni lub turzy czerwony, albo w słup,
           w polu srebrnym róg jeleni czerwony,
           w polu czerwonym róg turzy czarny.
Klejnot : oba godła.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia prusko-pomorskiego, 
najstarsza pieczęć z 1257 r., najstarszy zapis
z 1400 r.
Występował głównie na Mazowszu oraz
w ziemi dobrzyńskiej i bełskiej. 

Używało go około 180 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 
Pierwotna forma herbu Odmiana śląska herbu przysługująca
Bojszowskim

Odmiana herbu przysługująca :
Hodyckim, Hodytzom

Odmiana herbu przysługująca
Mandywelom (Mannteuflom)

Odmiana herbu przysługująca
Pilchowskim (Pilichowskim)
Odmiana wschodniopruska herbu przysługująca
Rogalom (Rogalla von Biberstein)
Odmiana herbu przysługująca
Turskim
Odmiana śląska herbu przysługująca
Czamborom (Sambor, von T
schammer)

Odmiana śląska herbu przysługująca
baronom Czamborom (von Tschammer).
Z nich : Ernest Baltazar (*1668 †1728)
oraz jego kuzyn Henryk Oswald (†1752)
otrzymali 8.VII.1725 od cesarza Karola VI
dziedziczne tytuły baronów w Czechach.
Odmiana pruska herbu przysługująca
baronom Orzechowskim.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Kicińskim.
Z nich : Pius (*1752 †1828) otrzymał 23.V.1806 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, potwierdzony w Królestwie Polskim w 1818 r.,
Bruno Dionizy (*1797 †1844) otrzymał 5.VII.1844 potwierdzenie tytułu w Rosji.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Koczorowskim.
Z nich : Kazimierz (*1824 †1893) otrzymał w 1871 r. od papieża Piusa IX
tytuł hrabiego dziedziczny na zasadzie primogenitury.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Krasickim.
Z nich : Jerzy (†1645) i Marcin (†1633) otrzymali 1.VII.1631 od cesarza Ferdymanda II
dziedziczne tytuły hrabiów Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
Antoni (*1736 †1800) i jego bracia stryjeczni Stanisław Kazimierz (*1748 †po 1792)
oraz Gabriel otrzymali 14.III.1786 (dyplom 22.IX.1787) od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji,
inni liczni przedstawiciele rodu otrzymali potwierdzenie tytułów hrabiów w Rosji
2.VI. i 20.IX.1844, 2.VI. i 15.X.1852, 3.II.1865, 18.V. i 28.XI.1866, 21.II.1867, 9.IV.1869,
10.VI. i 14.XII.1872, 13.VII.1878, 29.X.1879, 7.IX. i 2.XI.1882, 12.XII.1885 oraz 17.V.1895.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lewickim.
Z nich : Samuel Wojciech (†1791) otrzymał 11.X.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Trembińskim.
Z nich : bracia Adam i Franciszek otrzymali 2.VI.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji.