ROLA (Rolic)

 

 

Herb : w polu czerwonym róża srebrna, 
           od której odchodzą takież trzy kroje
           w rosochę.
 
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1330 r.,
najstarszy zapis z 1335 r.
Występował głównie w ziemi sandomierskiej.
Za jego odmianę uważane były herby :
Kroje i Rolicz
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
o imieniu Dangel.

Używało go około 175 rodzin :  ZOBACZ 

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego
według "Herbarza rycerstwa polskiego z XVI w."
J.Szymańskiego
.
Odmiana herbu przysługująca
Borkom
.
Z nobilitacji braci : Jana i Wojciecha Borków
z 5.VII.1570 r.
 
Odmiana herbu przysługująca
Dworzańskim
.
Z nobilitacji z 1769 r.
Odmiana herbu przysługująca
Kątnym
.
Z nobilitacji Pawła Kątnego z Przyłusk
z 13.XII.1512 r.
Odmiana herbu przysługująca
Niemojewskim
Odmiana herbu przysługująca
Proboszczowskim
.
Z nobilitacji Jana Proboszczowskiego
z 14.VI.1593 r.
Odmiana herbu przysługująca
Sieroszewskim
.
Z nobilitacji Adama Sieroszewskiego
z 10.IV.1590 r.
Odmiana herbu przysługująca
Wierzejeskim
.
Z nobilitacji Piotra Wawrzyńca Wierzejeskiego
z 20.VIII.1558 r.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Wolskim.
Z nich : Józef (†1821) otrzymał w 1798 r. od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lubienieckim.
Z nich : Antoni (†1785) i Kajetan oraz ich kuzyni, bracia Augustyn
i Jan Kanty Adam (*1764 †1845) otrzymali 25.I.1783 od cesarza Józefa II
dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji, potwierdzone dla tego ostatniego
w Królestwie Polskim w 1824 r. oraz w Rosji 18.V.1845.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Lubienieckim.


Odmiana śląska herbu przysługująca baronom Węgierskim (von Wengerský).
Z nich : Gabriel (*1631 †1672) otrzymał 31.V.1652 od cesarza Ferdynanda III
dziedziczny tytuły barona w Czechach.


Odmiana śląska herbu przysługująca hrabiom Węgierskim (von Wengerský).
Z nich : Karol Gabriel Euzebiusz (*1667 †1736) otrzymał 31.XII.1714 od cesarza Karola VI
dziedziczny tytuł hrabiego w Czechach.


Inny odmiana herbu przysługująca hrabiom Węgierskim (von Wengerský).