ROLICZ

Herb : w polu zielonym róża srebrna, 
           od której odchodzą takież trzy kroje
           w rosochę.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : zielone podbite srebrem.

Herb nieznanego pochodzenia, najpewniej polski.
Uważany za odmianę herbu Rola

Używało go kilka rodzin :
Goczłowski, Magnuszewski, Rolicz,
Roszkowski, Stroiłowski, Topczewski