SAMSON (Watta)

Herb : w polu błękitnym błękitny Samson
           barwy naturalnej (lub w szacie złotej)
           wprost, rozdzierający paszczę lwa złotego.
Klejnot : trzy pióra strusie, złote między
               błękitnymi.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia włoskiego, najstarszy zapis
z 1401 r.
Występował głównie w Wielkopolsce. 

Używało go około 60 rodzin : 
ZOBACZ