SAS (Drag)

 

Herb : w polu błękitnym nad półksiężycem
           złotym, strzała między dwiema takimiż
           gwiazdami.
Klejnot : ogon pawi przeszyty strzałą w pas.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia wołoskiego, najstarsza
pieczęć z 1464 r., najstarszy zapis z 1439 r.
Występował głównie na Rusi i Litwie.
Za jego odmianę uważany był herb Sas Pruski

Używało go około 310 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca
Baczyńskim.
Z nobilitacji Stanisława Kostki Marcina Baczyńskiego z 1776 r.

Odmiana herbu przysługująca
Bilińskim

Odmiana herbu przysługująca
Dziedzulom (Dziedzielom)
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Kunickim
.
Z nobilitacji z 1673 r.
Odmiana herbu przysługująca
Lachnickim
Odmiana herbu przysługująca
Łukawieckim
Odmiana herbu przysługująca
Rolbieckim
Odmiana herbu przysługująca
Somkowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Staszkiewiczom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca
Żukowskim

Herb złożony Jana Daniłowicza (*1570 †1628).
Herby : Sas - herb własny, Topór - herb matki (Katarzyny Tarło),
Herburt
- herb babki macierzystej (Katarzyny Herburt),
Korczak
- zapewne herb babki ojczystej.
Odmiana herbu przysługująca
baronom Błażowskim.
Z nich : Dominik Wawrzyniec (†1792)
o
trzymał 5.VI.1780 od cesarza Franciszka II dziedziczny tytuł barona w Austrii.
Odmiana herbu przysługująca
baronom Rastawieckim.
Z nich : Andrzej (†1809) otrzymał 13.XII.1781
od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł
barona w Galicji, jego syn
Ludwik Mikołaj Adam (†1847)
o
trzymał w 1824 r. potwierdzenie tytułu
w Królestwie Polskim oraz 5.VII.1844 w Rosji.

Odmiana herbu przysługująca baronom Sereckim.
Z nich : Iordache Wassilko von Serecki (*1795 †1861)
otrzymał w 1855 r. od cesarza Franciszka Józefa I
dziedziczny tytuł barona na Bukowinie.


Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Dzieduszyckim (z gałęzi starszej).
Z nich : Tadeusza Gerwazego (*1724 †1777)
o
trzymał 22.X.1775 od cesarzowej Marii Teresy dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Dzieduszyckim (z gałęzi młodszej).
Z nich : Dominika Herakliusza (*1727 †1804)
o
trzymał 26.VII.1777 od cesarzowej Marii Teresy dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.
Odmiana herbu przysługująca baronom Jaworskim.
Z nich bracia : Józef Romuald (†1803) i Gabriel Michał otrzymali 9.XI.1779
od cesarzowej Marii Teresy dziedziczne tytuły baronów w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Jaworskim.
Z nich bracia : Józef Romuald (†1803) i Gabriel Michał otrzymali 27.VI.1782
od cesarza Józefa II dziedziczne tytuły hrabiów w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Komarnickim.
Z nich : Łukasz (†1816) otrzymał 9.X.1803 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Uruskim.
Z nich : Seweryn Mateusz (*1817 †1890) otrzymał 17.II.1844 (dyplom 13.XII.1844)
od cesarza Ferdynanda I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii,
potwierdzony w Rosji w 1853 r.