SAS PRUSKI

 

Herb : w polu błękitnym nad półksiężycem
           srebrnym na opak dwie gwiazdy srebrne,
           a pod nim takaż strzała.
Klejnot : ogon pawi na którym strzała srebrna.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia kaszubskiego.
Uważany za odmianę herbu Sas

Używało go kilka rodzin :
Garczyński, Kulatschewitz, Kulatschinski, 
Mściszewski, Miscewski, Misciszewski, Miscziszowski, Miszewski, Mliszewski, Mniszewski, Msciszewski(y), Msciszowski, Mscyszewsky, Mszi(y)szewski, Smisewski

Herb podstawowy  
Odmiana herbu Odmiana herbu

Odmiana herbu

Odmiana herbu

Odmiana herbu przysługująca
Garczyńskim
Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Garczyńskim.
Z nich : Adam Walenty Józef (*1791 †1863) otrzymał w 1839 r. od króla
Fryderyka Wilhelma III dziedziczny tytuł
hrabiego w Prusach.