SAURMA (Sauermann)

 

Herb : w pas, w polu błękitnym pół orła
           złotego, w polu czerwonym lis czerwony
           na skosie złotym.
Klejnot : pół lisa wspiętego, czerwonego
               z mieczem w pysku.
Labry : prawe czerwone, lewe błękitne podbite  
             złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używał go ród Saurma (Sauermann),
pochodzący od mieszczan z Gefrees
koło Kulmbach w Górnej Frankonii.
Znani na Śląsku od XV w. Byli posiadaczami 
licznych dóbr : Jelcza (Jeltsch)
i Wawrzeńczycach (Lorzendorf) k.Wrocławia, Starościna (Sterzendorf) k.Namysłowa, Wyszonowic (Ruppersdorf) k.Strzelina
oraz Sulisławic (Zülzendorf) k.Ząbkowic.

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Saurma z gałęzi z Jelcza (Jeltsch).
Z nich : Jan Franciszek (*1774 †1817) otrzymał 6.VII.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Saurma z gałęzi z Wawrzeńczyc (Lorzendorf).
Z nich : Jan Aleksander (*1804 †1841) otrzymał 15.X.1840 od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł hrabiego w Prusach dziedziczony na zasadzie primogenitury.Odmiana herbu przysługująca
hrabiom Saurma z gałęzi z Sulisławic (Zülzendorf) i Wyszonowic (Ruppersdorf).
Z nich : Fryderyk Karol Bernard (*1778 †1853) otrzymał 15.X.1840 
od króla Fryderyka Wilhelma IV tytuł hrabiego w Prusach
dziedziczony na zasadzie primogenitury.Inny wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom Saurma z gałęzi z Wyszonowic (Ruppersdorf) i Wyszonowic (Ruppersdorf).