SCHAFF (Schaffgotsch, Schaffgotsche)

Herb : w polu srebrnym cztery słupy czerwone.
Klejnot : owca srebrna z dzwonkiem złotym
               na szyi stojąca pod drzewem lub
               maczugą czerwoną w słup.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego.

Używała go rodzina von Schaff (Schafffgotsch,
Schaffgotsche)

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu

wariant herbu podstawowego
wg J.SzymańskiegoOdmiana herbu przysługująca baronom von Schaffgotsch.
Z nich :
z gałęzi śląskiej z Karpników, Czarnego i Czernicy - Adam (*1543 †1601)
oraz jego kuzyni, bracia :
Baltazar II (†1596), Krzysztof (*1552 †1601), Wacław (†1602)
oraz Kacper I (*1558 †1616) otrzymali 5.VII.1592 od cesarza Rudolfa II
dziedziczne tytuły baronów ze Żmigrodu w Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),

z gałęzi czeskiej z Sadowej i Trzemeszna - Jan Ernest Ferdynand (†1695)
otrzymał 30.I.1674 od cesarza Leopolda I dziedziczny tytuł barona w Czechach.Odmiana herbu przysługująca hrabiomom von Schaffgotsch.
Z nich :
z gałęzi śląskiej z Karpników, Czarnego i Czernicy - baron Krzysztof Leopold (*1623 †1703)
zapewne otrzymał w 1654 r. od cesarza Ferdynanda III dziedziczny tytuł hrabiego
Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
jego syn Jan Antoni Gotard (*1675 †1742) otrzymał 15.IV.1708 takiż tytuł od cesarza Józefa I,

z gałęzi czeskiej z Sadowej i Trzemeszna - bracia : Krzysztof Wilhelm (*1687 †1710)
oraz Godfryd Ferdynand (*1688 †1709) otrzymali 15.XII.1703 od cesarza Józefa I
dziedziczne tytuły hrabiów w Czechach.