SEHERR-THOSS

 

Herb : w polu złotym ostrzew (pień) czerwony
           w skos lewy o dwóch sękach z lewej 
           i jednym z prawej.
Klejnot : skrzydło orle złote, na którym ostrzew
               jak w godle.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia śląskiego, znany od XIV w.
Uważany za odmianę herbu Ostrzew 

Używał go stary ród śląski von Seherr-Thoss.
Byli właścicielami Dobromierza (Hohenfriedeberg) koło Świdnicy na Dolnym Śląsku oraz Dobrej (Dobrau) i Puszyny (Puschine) koło Opola
na Górnym Śląsku.
.

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca baronom von Seherr-Thoss.
Z nich :
z linii z Konar - Karol Ferdynand (*1678 †1723) otrzymał 10.XII.1721 od cesarza Karola VI
dziedziczny tytuły barona w Czechach,
z linii z Wygańczyc - Jan Krzysztof (*1677 †1743) otrzymał w tym samym czasie
i od tego samego władcy takiż tytuł, podobnie jak 2.IV.1734 jego kuzyni :
Henryk Leopold (*1697 †1735), Krzysztof Ernest (*1700 †1753), Jan Jerzy (*1701 †po 1734),
Karol Konrad (*1702 †po 1753) i Józef Ferdynand (*1704 †po 1755)
.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Seherr-Thoss.
Z nich : 
z linii z Wygańczyc -
Henryk Leopold (*1734 †1804) otrzymał 2.IX.1775
od króla Fryderyka II "Wielkiego" tytuł hrabiego w Prusach.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ] Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Seherr-Thoss.
Z nich :
z linii z Konar - Jan Karol Fryderyk (*1789 †1857) otrzymał 15.X.1840
od króla Fryderyka Wilhelma IV tytuł hrabiego w Prusach, związany z posiadaniem dóbr
Dobromierz (Hohenfriedeberg), dziedziczny na zasadzie primogenitury i wygasły
wraz ze śmiercią jego syna Fryderyka Albina Henryka Aleksandra (*1818
†1877).