ŚLEPOWRON (Bojno, Bujno)

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna 
           z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim
           złotym lub srebrnym, na którym kruk
           z pierścieniem złotym w dziobie. 
Klejnot : kruk jak godle.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza polska pieczęć z 1352 r.,
najstarszy zapis z 1389 r.
Występował głównie na Mazowszu, Podlasiu
i Rusi oraz w ziemi lubelskiej. 

Używało go około 380 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Pokrzywnickim

Odmiana herbu przysługująca
Jurzycom

Odmiana herbu przysługująca
Gosiewskim

Odmiana herbu przysługująca
Kamieńskim

Odmiana herbu przysługująca
Suchodolskim

Odmiana herbu przysługująca
OlszewskimOdmiana herbu przysługująca hrabiom Kossakowskim.
Z nich :
z gałęzi litewsko-wołyńskiej - Katarzyna z Potockich (*1716 lub 1722 †1803),
wdowa po kasztelanie kamieńskim Stanisławie (†1761)
otrzymała 3.VI.1784 od cesarza Józefa II tytuł hrabiny w Galicji,

ze starszej gałęzi litewskiej z Wojtkuszek - Stanisław Szczęsny (*1795 †1872)
otrzymał 19.III.1843 potwierdzenie tytułu hrabiego w Rosji,
podobnie jak 16.XII.1859, 21.II.1861 i 10.V.1888 jego syn Stanisław Kazimierz (*1837 †1905),

ze młodszej gałęzi litewskiej z Marciniszek - Józef Antoni (*1772 †1842) otrzymał 25.VII.1804 dziedziczny tytuł hrabiego w Rosji, a w 1814 r. tytuł hrabiego cesarstwa francuskiego,
natomiast wnuki jego brata : Franciszek Zygmunt (*1838 †1906) i Jarosław Michał (*1842 †1889)
otrzymali 16.XII.1875 potwierdzenie tytułów hrabiów w Rosji.(1)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Krasińskim.
Z nich : Józef (*1763 †1820) został w 1796 r. nazwany hrabią w dokumencie
nadania dóbr Rohatyn otrzymanym od cesarza Franciszka II,
wpisanym do Metryki 9.X.1822 i potwierdzonym przez Kancelarię Nadworną 10.IV.1848,
Kazimierz (*1725 †1802)
otrzymał 17.VI.1798 od króla Fryderyka Wilhelma III
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, 
Wincenty (*1782 †1858)
otrzymał takiż tytuł 1.IV.1806, potwierdzony w 1824 r.
w Królestwie Polskim,
August Kazimierz (*1797 †1857)
i jego brat Piotr (†1866)
otrzymali 29.VI.1856 (dyplom 8.VIII.1856) od cesarza Franciszka Józefa I
potwierdzenie dziedzicznych tytułów hrabiów w Austrii.

(2)
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Sobolewskim.
Z nich : Ignacy (*1780 †1846)
otrzymał w 1824 r. uznanie tytułu hrabiego
w Królestwie Polskim.
Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Krasińskim.
Z nich : Wincenty (*1782 †1858)
otrzymał 20.V.1811 (dyplom 13.VI.1811)
od cesarza Napoleona I dziedziczny tytuł hrabiego we Francji.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Krasińskim.
Z nich : Wincenty (*1782 †1858)
otrzymał 17.III.1837
potwierdzenie tytułu hrabiego w Rosji.


Inna odmiana herbu przysługująca hrabiom Krasińskim.
Z nich : Hubert Antoni (*1833 †1890)
otrzymał 18.IX.1882 (dyplom 27.VI.1883)
od cesarz Franciszka Józefa I dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Mieroszewskim.
Z nich : Józef Renat (*1759 †1833) otrzymała 17.VII.1798
od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach,
potwierdzony w 1824 r. w Królestwie Polskim,
bracia : August Sobiesław Dominik (*1820 †1890) i Jan Stanisław Wiktor (*1827 †1900)
otrzymali 20.VI.1869 od cesarza Franciszka Józefa I dziedziczne tytuły hrabiów w Austrii.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Pawłowskim.
Z nich : Antoni Aegidius
otrzymał 20.III.1810 od cesarza Franciszka I
dziedziczny tytuł hrabiego w Austrii.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szlubowskim.
Z nich : Stanisław Florian (*1815 †1895)
otrzymał w 1869 r.
od papieża Piusa IX tytuł hrabiego (być może dziedziczny).