SŁOŃCE (Maszkowski)

Herb : w polu błękitnym słońce złote. 
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany
od 2 połowy XIV w.

Używało go kilka rodzin :
Majdanowicz, Mossakowski, Maszkowski, Mazaraki