STERNBERG (Sztambark, Stenberg)


 

Herb : w polu błękitnym gwiazda sześcio
           lub ośmiopromienna złota. 
Klejnot : ogon pawi.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb zapewne pochodzenia niemieckiego,
najstarszy zapis z 1424 r., najstarsza pieczęć
z 1434 r.

Używało go kilka rodzin :
Bożowski, Dąbski, Dębski, Gaszyński,
Golański, Gołąski, Gorski, Górski, Gurski, Jastrzębski, Kostka, Pomorski, Powidzki, Schewe, Siewnicki, Sławiński, Stemberg, Sternberg, Stojałowski, Sztemborski,
Temberski, Ternberski, Witkowski, Witowski, Wittyk, Wolski, Żabieński, Żabiński