STRACHWITZ (ze Strachowic)

Herb : w polu czerwonym lub złotym
           głowa dzika czarna z rozwartą paszczą.
Klejnot : dwa pióra strusie, czarne i czerwone
               lub złote i czarne.
Labry : czerwone podbite czarnym lub czarne
             podbite złotem.

Herb pochodzenia śląskiego.

Używała go rodzina von Strachwitz
(ze Strachowic)

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego Odmiana herbu przysługująca
von Strachwitz z linii z Udanina (Gäbersdorf)
którzy mogli być odrębną rodziną 
nie spokrewnioną z rodem von Strachwitz 
piszącym się z Suchej Wielkiej. 
Odmiana herbu przysługująca baronom von Strachwitz z linii z Udanina (Gäbersdorf).
Z nich : Jan Krzysztof otrzymał w 1726 r. od cesarza Karola VI dziedziczny tytuł
barona w Czechach.

Odmiana herbu przysługująca baronom von Strachwitz z linii z Pstrzejowic (Ströhof)
i Suchej Wielkiej (Gross-Zauche)
.
Z nich : Krzysztof (*ok.1600 †?) i jego brat Maksymilian otrzymali w 1630 r.
od cesarza Ferdynanda II tytuły baronów Rzeszy (S.I.R.).


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Strachwitz z gałęzi z Kamieńca (Kaminietz).
Z nich : baron Karol Józef (*1724 †1810) otrzymał w 1798 r. od króla Fryderyka Wilhelma III
tytuł hrabiego w Prusach oraz w 1799 r. od cesarza Franciszka II takiż tytuł w Austrii.