SUCHEKOMNATY (Kownaty, Suchekownaty)

 

Herb : w polu czerwonym trąba czarna,
           z nabiciami złotymi i takimż krzyżem
           lub krzyżem kawalerskim zaćwieczonym
           na nawiązaniu złotym lub srebrnym.
Klejnot : trzy pióra strusie.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarszy zapis z 1416 r.
Występował głównie w ziemi łęczyckiej
i na Mazowszu. 

Używało go około 40 rodzin : 
ZOBACZ 

Herb podstawowy
[ inny wariant herbu podstawowego => ]

 
Inny wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana herbu przysługująca
Bernackim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Miączyńskim.
Z nich : Atanazy Adam (*1639 †1723) według tradycji rodzinnej miał otrzymać 2.X.1683
od cesarza Leopolda I tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.), co nie znajduje potwierdzenia
w źródłach historycznych,
jego prawnuk Ignacy (*1760 †1809) otrzymał 13.VI.1803 od cesarza Franciszka II
potwierdzenie tegoż tytułu, który wygasł wraz ze śmiercią jego syna Mateusza (*1800 †1863),
Aleksander Adam Stanisław (*1810 †1869)
otrzymał w 1853 r. od króla Fryderyka Wilhelma IV uznanie tytułu hrabiego w Prusach, który wygasł wraz ze śmiercią jego syna
Władysława Atanazego Gustawa (*1852 †przed 1931),

Witold Michał (*1823 †1880) otrzymał w 1875 r. (dyplom z 1876 r.) uznanie tytułu hrabiego
w Rosji, który wygasł wraz ze śmiercią jego wnuka Witolda Józefa Ferdynanda (*1881 †1936),
bracia : Franciszek Ksawery Jan (*1841 †1815), Józef Mieczysław (*1842 †1909)
oraz Czesław (*1847 †1909) otrzymali 27.I.1881 uznanie tytułów hrabiów w Rosji.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Miączyńskim.
według Księgi Herbów Rodów Polskich Juliusza Ostrowskiego z 1897 r.