SULIMA

Herb : w pas, w polu złotym lub srebrnym
           pół orła czarnego, w polu czerwonym trzy
           kamienie złote lub srebrne, dwa i jeden. 
Klejnot : pół orła jak w godle.
Labry : czerwone podbite złotem lub srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, najstarsza pieczęć z 1352 r., najstarszy zapis z 1397 r.
Występował głównie w ziemi gnieźnieńskiej, kaliskiej, łęczyckiej, sieradzkiej i krakowskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar o imieniu Rodywił.

Używało go około 115 rodzin :  ZOBACZ 

Herb podstawowy
[ inne warianty herbu podstawowego => ]
 
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu przysługująca
StanisławskimOdmiana herbu przysługująca hrabiom Sułkowskim.
Z nich : Aleksander Józef (*1695 †1762) otrzymał 22.VIII.1733 od cesarza Karola VI
dziedziczny tytuł hrabiowski w Rzeszy (S.I.R.) 


Odmiana herbu przysługująca książętom Sułkowskim.
Z nich : Aleksander Józef (*1695 †1762) otrzymał 22.VIII.1733 od cesarzowej Marii Teresy
tytuł książęcy w Czechach dziedziczony na zasadzie primogenitury
i 17.IV.1752 tytuł książęcy w Rzeszy (S.I.R.) dziedziczony na zasadzie primogenitury,
oraz 5.VIII.1754 od cesarza Franciszka I tytuł książęcy w Rzeszy (S.I.R.) dla wszystkich
potomków, a 2.XI.1754 tytuł księcia czeskiego na Bielsku dziedziczony na zasadzie
primogenitury i księcia czeskiego dla wszystkich potomków,
jego synowie : August Kazimierz (*1729 †1786), Aleksander Antoni (*1731 †1786)
Franciszek (*1733 †1812) oraz Antoni (*1735 †1796) otrzymali w 1774 r.
uznanie tytułów książąt Rzeszy w Polsce,
Antoni Paweł (*1785 †1836) otrzymał 4.XI.1819 (dyplom 14.XII.1819) od króla
Fryderyka Wilhelma III uznanie tytułu książęcego w Prusach i nadanie godności "Durchlaucht",
Józef Maria Ludwik (*1848 †1920) otrzymał 20.VII.1905 od cesarza Franciszka Józefa I
uznanie tytułu książęcego w Austrii i nadanie godności "Durchlaucht"
dla każdorazowego ordynata na Bielsku.