SYROKOMLA

 

Herb : w polu czerwonym łękawica srebrna
           z zaćwieczonym takimż krzyżem
           kawalerskim. 
Klejnot : samo godło.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1354 r., najstarszy zapis z 1396 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej
i sandomierskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar Jakub Mingiel.

Używało go około 90 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Andronowskim

Odmiana herbu przysługująca
Bułhakom

Odmiana herbu przysługująca :
Chominiczom, Sieheniom, Starosielskim

Odmiana herbu przysługująca
Hołubom
Odmiana herbu przysługująca :
Iłgowskim, Iwanowiczom, Karnickim
Odmiana herbu przysługująca
Jałowskim

Odmiana herbu przysługująca
Kęsickim (Kęszyckim)

Odmiana herbu przysługująca
Łosowiczom (Losowiczom)

Odmiana herbu przysługująca
Nieszyjkom
Odmiana herbu przysługująca
Oderskim

Odmiana herbu przysługująca
Rozińskim.
Z nobilitacji Jerzego Rozińskiego
oraz jego synów : Stanisława Piotra i Jana
z 15.III.1600 r.
Odmiana herbu przysługująca
Rzeczyckim

Odmiana herbu przysługująca :
So(u)łtanom, Lubiańskim, Piętnom,
Ustarbowskim

Wariant odmiany herbu przysługującej
So(u)łtanom z Prus Zachodnich

Odmiana herbu przysługująca
Sopoćkom
Odmiana herbu przysługująca
Wojniłowiczom

 Odmiana herbu przysługująca hrabiom Grocholskim.
Z nich : bracia Stanisław Wincenty Karol (*1835 †1907)
oraz Tadeusz Przemysław Michał (*1839 †1913) otrzymali 26.V.1881
dziedziczne tytuły hrabiów w Rosji,
inni bracia Bernard Józef Maria Stefan (*1850 †1911)
oraz Maria Józef Maurycy Włodzimierz (*1857 †1914) otrzymali takież tytuły 18.XI.1898,
 Władysław (*1841 †?) otrzymał w 1890 r. potwierdzenie tytułu w Rosji,
a jego bratanek Ludgard Piotr (*1884 †1954) został w 1908 r. wpisany z tytułem hrabiego
do ksiąg szlacheckich guberni podolskiej