SZAŁAWA (Saława)

Herb : w polu błękitnym toczenica (pierścień)
           złota z trzema takimiż krzyżami
           kawalerskimi zaćwieczonym wewnątrz,
           ułożonymi w rosochę.
Klejnot : ramię zbrojne z mieczem.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, znany od 1354 r.

Używało go niespełna 10 rodzin :
Alkiewicz, Halka, Jakuszewski, Kuczyński, Ledóchowski, Łopata, Nawrotyński,
Romanowski, Strzyż, Świrski  

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Ledóchowskim.
Z nich : Antoni Bartłomiej (*1755 †1835) otrzymał 8.V.1800 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego Galicji zachodniej oraz hrabiego krajów dziedzicznych,
potwierdzony w 1824 i 1825 r. w Królestwie Polskim oraz 18.V.1845 w Rosji.