SZELIGA

Herb : w polu czerwonym półksiężyc złoty
           z zaćwieczonym takimż krzyżem
           łacińskim.
Klejnot : ogon pawi.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1366 r., najstarszy zapis z 1386 r.
Występował głównie w ziemi łęczyckiej, sieradzkiej i radomskiej. 

Używało go około 115 rodzin : 
ZOBACZ  

Herb podstawowy  
SZELIGA II
Odmiana herbu
SZELIGA III
Odmiana herbu przysługująca
Łyszkiewiczom
SZELIGA IV
Odmiana herbu
SZELIGA V
Odmiana herbu
Odmiana herbu przysługująca
Bukrabom
Odmiana herbu przysługująca :
Gęzikowiczom, Gieżyckim
Odmiana herbu przysługująca
Kisielowskim (Kysielowskim)
Odmiana herbu przysługująca
Krzczonowiczom
Odmiana herbu przysługująca
Magierowskim
Odmiana herbu przysługująca
Mierzejewskim
Odmiana herbu przysługująca
Szczęskim
Odmiana herbu przysługująca
Szeligom
Odmiana herbu przysługująca
Szołkowskim
Odmiana herbu przysługująca
Trusiewiczom
Odmiana herbu przysługująca
Wielożyńskim


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Bielińskim.
Z nich : Piotr (*1754 †1829) otrzymał w 1825 r. od cara Aleksandra I
dziedziczny tytuł hrabiego w Królestwie Polskim.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Pusłowskim.
Z nich : bracia Franciszek Ksawery (*1843 †1908) i Zygmunt Władysław Mikołaj (*1848 †1913)
otrzymali w 1869 r. od papieża Piusa IX tytuły hrabiów dziedziczne na zasadzie
primogenitury, ich stryjowie Franciszek Ksawery (*1806 †1874) i Wandalin (*1814 †1884)
otrzymali w 1871 r. od papieża Piusa IX takież tytuły.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szeliskim.
Z nich : Henryk otrzymał w 1894 r. od papieża Leona XIII tytuł hrabiego,
który wygasł wraz z jego śmiercią.