SZEMBEK (Schönbegk)

 

 

Herb : tarcza dzielona w skos złoty, na którym
           trzy róże czerwone, na pola błękitne
           i czerwone, w których po kozie skaczącej
           srebrnej.
Klejnot : pół kozy srebrnej między dwoma
               skrzydłami, prawym błękitno-
               czerwonym dzielonym skosem
               lewym jak w godle, lewym czerwono-
               błękitnym dzielonym skosem jak
               godle.
Labry : prawe czerwone, lewe błękitne podbite
            srebrem.

Herb pochodzenia niemieckiego, znany od XVI w. 

Używała go rodzina Szembeków

 

Herb podstawowy  

Pierwotna forma herbu

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Szembekom.
Z nich : Józef Ignacy (*1740 †1835)
oraz jego syn Piotr (*1788 †1866)
otrzymali 12.VI.1816 od króla
Fryderyka Wilhelma III dziedziczne tytuły
hrabiów w Prusach
(dyplom 22.X.1816), potwierdzone w 1824 r.
w Królestwie Polskim.