TARNAWA

Herb : w polu czerwonym krzyż srebrny 
           z półksiężycem złotym pod lewym
           ramieniem.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1507 r., najstarszy zapis z 1406 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
sandomierskiej i poznańskiej. 

Używało go około 35 rodzin : 
ZOBACZ  

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Petrykowskim


Odmiana herbu przysługująca baronom Bystramom.
Z nich : Gotard (†1651/52) otrzymał 13.VI.1603
od króla Karola IX dziedziczny tytuł barona
w Szwecji, ukazami Departamentu Heroldii
w St Petersburgu d.d. 18.V.1834, 21.IX.1853
i 3.IV.1862 nastąpiło dla całego rodu rosyjskie potwierdzenie używanego tytułu
baronowskiego.