TRĄBY (Brzezina)

 

Herb : w polu srebrnym lub czerwonym trzy
           trąby czarne w rosochę stykające się
           ustnikami; prawa górna wylotem w prawo,
           lewa w górę, dolna w lewo; nabicia, wyloty,
           ustniki i nawiązania złote.
Klejnot : pięć piór strusich lub dwie trąby,
               złota i czarna.
Labry : czarne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1385 r.,
najstarszy zapis z 1388 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej,
łęczyckiej, przemyskiej i na Rusi.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Ościk (Krystyn) z Kiernowa, wojewoda wileński.

Używało go około 150 rodzin :  ZOBACZ

 

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego Odmiana herbu przysługująca
Dyakowskim

Odmiana herbu przysługująca :
Jaszczołdom, Siruciom

Odmiana śląska herbu przysługująca
Jordanom

Odmiana herbu przysługująca Jordanom (z gałęzi pruskiej).
Nadana 1.X.1789 przy odnowieniu szlachectwa Emanuelowi Godfrydowi Jordanowi,
pochodzenia polskiego osiadłemu w Prusach.

Odmiana herbu przysługująca baronom Jordanom (z gałęzi pruskiej).
Z nich : Jerzy Godfryd Wilhelm otrzymał 12.II.1814 tytuł barona w Bawarii


Odmiana śląska herbu przysługująca
Jordanom (z tak zwanej nowej linii)
.
Z nich : przybyły z Pomorza
Marcin Ludwik Juske (†1833)
, pastor
w Biskupicach koło Olesna, który poślubił
Annę Charlottę von Jordan (*1771 †1853)
,
został 8.VII.1800 adoptowany przez teścia,
przyjął nazwisko "von Jordan" oraz herb Trąby
ze zmienionymi barwami.

Odmiana herbu przysługująca
Kolnicki
m

Odmiana herbu przysługująca
Rudominom

Odmiana herbu przysługująca
Rustejkom
 


Odmiana herbu przysługująca baronom Horochom.
Z nich : Maciej Kazimierz otrzymał 15.II.1791 od cesarza Leopolda II
dziedziczny tytuł barona w Galicji.
Na tarczy herby :
Jastrzębiec - herb matki (Katarzyny Milanowskiej),
Odrowąż
- herb nieznanej osoby, Janina - herb nieznanej osoby,
Glaubicz
- herb prababki ojczystej (Zofia Sawini),
na tarczy sercowej : Trzy Pióra - herb własny czeskiego rodu arystokratycznego Harrach,
którego potomkami jak sądził Maciej Kazimierz byli Horochowie.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom Rozwadowskim.
Z nich : Ignacy (*1732 †1786) otrzymał 23.VIII.1783 (dyplom w 1791 r.)

od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
bracia : Włodzimierz Władysław (*1812 †1880), Konstanty Jan (*1813 †1885)
i Aleksander Adam (*1824 †1899) otrzymali 29.VI.1872 od cara Aleksandra II
tytuły hrabiów w Rosji, potwierdzone dla dzieci Aleksandra Adama 15.IX.1875.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Woynom.
Z nich : Franciszek Ksawery (*1750 †1813) otrzymał 9.I.1800 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji Zachodniej.


Odmiana herbu przysługująca książętom Radziwiłłom.
Z nich : Mikołaja (*ok.1470 †1521) z linii na Goniądzu i Medelach (Miadziole)
otrzymał 25.II.1518 od cesarza Maksymiliana I dziedziczny tytuł
księcia Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), potwierdzony na Litwie w tym samym roku,
wygasły w linii męskiej wraz z bezpotomną śmiercią jego syna Jana (†1542).
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Na tarczy sercowej herb Trąby odmienne

Odmiana herbu przysługująca książętom i hrabiom Radziwiłłom.
Z nich : bracia stryjeczni Mikołaj "Czarny" (*1515 †1565) z linii na Nieświeżu i Ołyce
 oraz Mikołaj "Rudy" (*1512 †1584) z linii na Birżach i Dubinkach
otrzymali 10.XII.1547 od cesarza Karola V dziedziczne tytuły książąt Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
potwierdzone na Litwie 14.I.1549, w Polsce 1.VII i 11.VIII.1569, w Austrii w 1784 i 1882 r.,
w Królestwie Polskim w 1824 r., w Rosji w 1845, 1867 i 1899 r.
Uzyskali godność "Durchlaucht" w Prusach w 1859 r. (dyplom 16.XII.1861) tylko dla linii
z Nieświeża i Ołyki oraz w Austrii 20.VII.1905 tylko dla wygasłej w 1938 r. gałęzi galicyjskiej. 
Przedstawicielom linii na Nieświeżu i Ołyce przysługiwał tytuł "hrabiego na Szydłowcu",
związany z posiadaniem tych dóbr, podniesionych w 1553 r. przez cesarza Karola V
do godności hrabstwa, wygasły wraz z ich utratą w 1821 r.
Ordynatom na Przygodzicach przysługiwał od 1840 r. tytuł hrabiego, związany z posiadaniem
tych dóbr, wygasły wraz z ich utratą w 1945 r. 
[ inne warianty tej odmiany herbu => 1, 2
Na tarczy sercowej herby :
1 - Trąby odmienne, 2 - Dąbrowa odmienna, 3 - Wadwicz odmienny, 4 - Leliwa