TRZYWDAR

Herb : w polu czerwonym trzy krzyże łacińskie
            w rosochę srebrne, dolny uszczerbiony
            z prawej, między nimi po jednej gwieździe
            złotej. 
Klejnot : pięć pór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb polski, pojawia się w źródłach dopiero 
w XVI w., najstarsza pieczęć z 1501 r.
Występował głównie na Mazowszu i Podlasiu. 

Używało go około 30 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca baronom Wyszyńskim.
Z nich : Andrzej (†przed 1793) otrzymał 4.VI. 1782 od cesarza Józefa II
dziedziczny tytuł barona w Galicji i w krajach dziedzicznych,
 jego wnukowie, bracia Józef Tadeusz oraz Tomasz Feliks (†1860)
znaleźli się w 1824 r. na liście osób posługujących się tytułem hrabiowskim w Królestwie Polskim
oraz
otrzymali dziedziczne tytuły hrabiów w Rosji w 1844 r. i 1852 r.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Poletyłom.
Z nich : Wojciech (†1803) otrzymał 21.VIII.1800 od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji,
jego synowie, bracia Jan Chrzciciel Wincenty (†1855) oraz Alojzy Józef Antoni (†1860)
znaleźli się w 1824 r. na liście osób posługujących się tytułem hrabiowskim w Królestwie Polskim
oraz otrzymali dziedziczne tytuły hrabiów w Rosji 5.VII.1844.