UNRUG (Unruh, Unruhe)

Herb : w polu złotym lew czerwony. 
Klejnot : trzy pióra strusie, czerwone pomiędzy
              złotymi.
Labry : czerwone podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, w Polsce znany od końca XVI w.

Używała go rodzina Unrug (von Unruh, Unruhe)

Herb podstawowy  

Odmiana herbu podstawowego Odmiana herbu podstawowego

Odmiana herbu przysługująca baronom von Unruh.
Z nich : Jan Wilhelm (*1668 †1728) otrzymał 14.I.1719
od cesarza Karola VI dziedziczny tytuł barona w Czechach.
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]

 Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Unruh.