WĄŻ (Wężyk, Zachorz)

 

Herb : w polu czerwonym ukoronowany wąż
           srebrny, czarny lub zielony trzymający
           w pysku jabłko złote. 
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia włoskiego, najstarsza pieczęć
z 1389 r., najstarszy zapis z 1389 r.
Występował głównie ziemi kaliskiej
i sandomierskiej. 
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Konczan Sukowicz.

Używało go ponad 70 rodzin :  ZOBACZ 

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego Wariant herbu podstawowego
 
WĄŻ II
Odmiana herbu przysługująca :
Cichowskim, Fursom, Żyrkiewiczom
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
 WĄŻ III
Odmiana herbu przysługująca
Podoleckim
   
WĄŻ IV
Odmiana herbu przysługująca
Łoy(j)kom
WĄŻ V
Odmiana herbu przysługująca
Siedlewskim
 
WĄŻ VI
Odmiana herbu przysługująca :
Kozarski, Osiński, Siedlecki,
Wężowski, Widawski

[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca :
Borkom, Preckom, Prekom
 
Odmiana herbu przysługująca :
Jasieńskim, Jasińskim
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
Odmiana herbu przysługująca :
Kostrzębskim, Kostrzembskim
 
Odmiana herbu przysługująca
Koszarskim
Odmiana herbu przysługująca
Szaleskim

Odmiana herbu przysługująca :
Dziewieckim, Gałęskim, Giebułtowskim, Gostkowskim, Koziarskim, Kurowskim,
Kwassowskim, Oryńskim, Piotrkowskim, Walterom, Wężykom