WCZELE

Herb : pole szachowane srebrno-złote. 
Klejnot : pół murzyna wprost z przepaską
               srebrną na czole albo ukoronowanej
               murzynki w sukni srebrnej z takąż
               przepaską, trzymających tarczę
               szachową jak w godle.
Labry : złote podbite srebrem.

Herb pochodzenia śląskiego, najstarsza pieczęć
z 1368 r., najstarszy zapis z 1401 r.
Występował głównie w ziemi dobrzyńskiej,
kaliskiej i poznańskiej.
Za jego odmianę uważany był herb Zemsta

Używało go około 50 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  
Wariant herbu podstawowego Pierwotna forma herbu
Odmiana śląska herbu przysługująca
Karnickim (Karnitzki)
Odmiana śląska herbu przysługująca
Pretf(w)iczom (von Prittwitz)Odmiana herbu przysługująca hrabiom Gurowskim.
Z nich : Rafał (*1716 †1797) otrzymał 5.XI.1787 od króla Fryderyka Wilhelma II
dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach, a także śląski inkolat z tytułem hrabiowskim,
jego synowa Genowefa Cielecka (†1844) wraz z synami :
Mikołajem Napoleonem (*1806), Józefem Kalasantym (*1807 †1868),
Bolesławem (*1811 †1835)
oraz Ignacym (*1812 †1887) otrzymali od Deputacji Senatu
Królestwa Polskiego uznanie tytułów hrabiowskich i zostali umieszczeni w 1824 r. na liście
osób uprawnionych do używania tytułów honorowych,
Mikołaj Napoleon i Józef Kalasanty otrzymali wraz z potomstwem 5.VII.1844
od Rady Państwa potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Rosji,
Fernando Francisco de Paula (*1848 †1875) otrzymał 13.I.1865 od królowej Hiszpanii Izabeli II
godność Granda 1 klasy jako markiz de Bondad Real (dyplom 9.III.1866),
Dudley Melchior Beaumont (*1865 †1939) otrzymał królewskim brytyjskim dekretem
z 9.XI.1911 uprawnienie do używania tytułu hrabiowskiego w Zjednoczonym Królestwie.