WEDEL

Herb : w polu złotym koło czarne z ośmioma  
           szprychami.
Klejnot : postać ludzka bez rąk w kapeluszu,
               czarno-czerwona.
Labry : czarne podbite złotem.

Herb pochodzenia niemieckiego, występujacy
na Pomorzu, najstarsza pieczęć z 1303 r.

Używały go rodziny :
 Wedlów, Tuczyńskich,
Wedelskich (Frydlandzkich)

Herb podstawowy  
Odmiana herbu używana
od XV w. do XVI w.
 Inny wariant odmiana herbu używanej
od XV do XVI w., wg pieczęci
Lubberta von Wedel z 1503 r.
Odmiana herbu używana
od połowy XVI w.
Nieprawidłowy wizerunek herbu według
"Herbarza polskiego" K.Niesieckiego
oraz "Herbów rodów polskich" Z.Leszczyca,
który utrwalił się w polskiej literaturze
heraldycznej na podstawie opisu
zamieszczonego w "Herbarzu szlachty Prus
Królewskich z XVII w." J.K.Dachnowskiego
.


Odmiana herbu przysługująca gałęzi rodu noszącej nazwisko von Wedel-Parlow.
Z nich : Karol Fryderyk Ernest (*1765 †1832) został w 1805 r. spadkobiercą
swojego wuja Karola Albrechta Franciszka von Parlow, po którym przejął nazwisko i herb
dziedziczone następnie przez jego potomków. 


Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Wedel.
Z nich : Eugeniusz Leopold Gottlob (*1747 †1799) otrzymał 6.VII.1798
od króla Fryderyka Wilhelma III dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.

Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Wedel.
Z nich : Edgar Maksymilian Zygmunt (*1848 †1944) otrzymał 12.IX.1903
od cesarza Wilhelma II dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Wedell-Wedellsborg.
Z nich : Wilhelm Fryderyk (*1640 †1760) otrzymał 10.XII.1672
od króla Krystiana V dziedziczny tytuł hrabiego w Danii.
Inny wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom von
Wedell-Wedellsborg w Danii.
Odmiana herbu przysługująca hrabiom von Wedel-Jarlsberg.
Z nich : Gustaw Wilhelm (*1641 †1717) otrzymał 8.I.1684
od króla Krystiana V dziedziczny tytuł hrabiego w Norwegii.

Inny wariant odmiany herbu przysługującej
hrabiom von
Wedel-Jarlsberg w Norwegii i Danii.
Inny wariant odmiany herbu przysługującej hrabiom von Wedel-Jarlsberg.
Z nich : Antoni Franciszek (*1707 †1788) otrzymał 21.I.1776
od króla Fryderyka II "Wielkiego" dziedziczny tytuł hrabiego w Prusach.


Odmiana herbu przysługująca książętom von Wedel-Jarlsberg
Z nich : Karol Leo Juliusz (*1842 †1919) otrzymał 18.IV.1914 od cesarza Wilhelma II
dziedziczny tytuł księcia w Prusach.