WIERUSZOWA (Wierusz)

 

Herb : w polu srebrnym kozioł kroczący, 
           dzielony w słup, czarny i szachowany
           biało-czerwony.
Klejnot : pięć piór strusich.
Labry : czarne podbite srebrem.

Herb pochodzenia prusko-pomorskiego. Najstarsza pieczęć z 1395 r., najstarszy zapis
z 1425 r. Występował w ziemi wieluńskiej.

Używało go ponad 20 rodzin, między innymi :
Bielscy, Bokij, Domey(j)ko, Festenberg,
Galewscy, Gareccy, Góreccy, Hacke(n)beyl,
Kę(em)pińscy, Kę(em)pscy, Kosta(e)n(i)eccy, Kowalscy, Kwiatkowscy, Michałowscy,
Niemoje(o)wscy, Osteleccy, Pakiszowie,
Sałeccy, Stleccy, Stoleccy, Stolica,
Stongor(z)ewscy, Walchnowscy,
Walichnowscy, Walknowscy, Wierusz