WIERZBNA (Wierzbno, Lilie)

 

Herb : w polu błękitnym sześć gozdaw 
           (lilii podwójnych) złotych, trzy i trzy.
Klejnot : kolumna złota przeszyta strzałą
               w skos.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1261 r., najstarszy zapis z 1446 r.
Występował głównie w Wielkopolsce 
i na Śląsku.

Używało go około 10 rodzin :
Bruntalski, Gronowski, Grynfar, Łaszczyński, Pawłowski, Rydzyński, Słonczyński, Wierzbna, Wierzbnowski, Wierzwiński

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Odmiana herbu
według "Herbarza Polskiego"
K.Niesieckiego
.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Biruntalskim z Vrbna.
Z nich : Wacław (*1589 †1649) otrzymał 5.VIII.1642 od cesarza Ferdynanda II Habsburga
dziedziczny tytuł hrabiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), a 28.IX.1628 takiż tytuł w Czechach.