WIEŻE

Herb : w polu błękitnym dwie wieże czerwone
           na murawie zielonej.
Klejnot : trzy pióra strusie lub wieże jak w godle.
Labry : błękitne podbite czerwonym.

Herb pochodzenia śląskiego, występował
głównie na Górnym Śląsku.

Używało go ponad 20 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Wariant herbu podstawowego

Odmiana herbu
[ inny wariant tej odmiany herbu => ]
RASZYC (RASSYCZ)
Odmiana śląska herbu przysługująca :
Borenskim (Boryński), Charwatom,
Kozlowskim (Koslowski), Nideckim (Nidetzki),
Osinskim (Oschinsky), Ras
zycom (Rassycz, Raschütz), Welczkom (Welczeck)
RASZYC (RASSYCZ)
Inny wariant śląskiej odmiany herbu Odmiana herbu przysługująca hrabiom Welczkom (Welczeck).
Z nich : Franciszek Rudolf (†1717), otrzymał w 1706 r. tytuł hrabiego Rzeszy (S.I.R.),
a Bernard Józef Ernest (*1844 †1917) w 1894 r. takiż tytuł w Prusach.