WYSSOGOTA

 

Herb : w słup, pole prawe szachowane
           srebrno-czarne, w polu lewym czerwonym
           poługozdawa (pół lilii podwójnej) srebrna.
Klejnot : pół męża z wąsami trzymającego
               w prawicy miecz, w lewicy pół koła
               złotego.
Labry : lewe czarne, lewe czerwone podbite
             srebrem.

Herb pochodzenia szwedzkiego, najstarsza pieczęć z 1362 r., najstarszy zapis z 1411 r.
Występował głównie w ziemi lubelskiej, 
radomskiej, warszawskiej i sieradzkiej.

Używało go około 10 rodzin :
Bandorski, Będorski, Brenert, Dzieciartowski, Goliński, Kawiecki, Poduchowski, Sowiński,
Wys(z)kota, Zakrzewski   

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego