ZADORA

Herb : w polu błękitnym głowa lwia srebrna.
Klejnot : samo godło.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb pochodzenia francuskiego, najstarsza
pieczęć z 1399 r., najstarszy zapis z 1413 r.
Występował głównie w ziemi krakowskiej, 
i sandomierskiej.
Aktem unii horodelskiej 2.X.1413 herb został
przeniesiony na Litwę. Przyjął go bojar
Jawnuta Wolimuntowicz wojewoda trocki.

Używało go około 80 rodzin :  ZOBACZ

Herb podstawowy  

Odmiana herbu przysługująca
Paszkowskim

Odmiana herbu przysługująca
hrabiom
Siekierzyńskim.
Z nich : Czesław otrzymał 21.II.1783
od cesarza Józefa II dziedziczny tytuł
hrabiego w Galicji.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Lanckorońskim.
Rzekomo otrzymali w 1355 r. od cesarza Karola IV tytuł hrabiów
Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.),
potwierdzony w sfałszowanym dokumencie Kazimierza III "Wielkiego" z 1370 r.
oraz w przywileju cesarza Ferdynanda I z 1560 r.,

Z nich : Jan (†1791) otrzymał 25.V.1774 od gubernium galicyjskiego poświadczenie
starego tytułu hrabiowskiego Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.)
oraz 10.IX.1782 od cesarza Józefa II potwierdzenie tytułu hrabiego w Galicji,
Maciej (†1789) otrzymał 18.XI.1783 od cesarza Józefa II potwierdzenie tytułu hrabiego w Galicji,
Antoni (†1791), Jakub (†po 1818), Andrzej (†1829) oraz Bartłomiej (†1845)
otrzymali  w 1824 r. od Deputacji Senatu Królestwa Polskiego uznanie tytułów hrabiowskich.


Odmiana herbu przysługująca hrabiom Rus(s)ockim.
Z nich : Mikołaj (*1745/50 †1818) otrzymał 6.XI.1800 r. od cesarza Franciszka II
dziedziczny tytuł hrabiego w Galicji, 26.IV.1803 potwierdzenie tytułu hrabiego
Rzeszy Niemieckiej (S.I.R.), który w 1824 r. został potwierdzony w Królestwie Polskim.