ZAGŁOBA

Herb : w polu błękitnym podkowa srebrna,
           przeszyta od dołu takąż szablą.
Klejnot : skrzydło orle czarne, przeszyte strzałą.
Labry : błękitne podbite srebrem.

Herb polski, najstarsza pieczęć z 1466 r., najstarszy zapis z 1420 r.
Występował głównie w ziemi płockiej i łęczyckiej.

Używało go około 50 rodzin :  ZOBACZ
 

Herb podstawowy  
Odmiana herbu przysługująca
Kochanowskim


Odmiana herbu przysługująca
Kozińskim