ZBIŚWICZ (Grabowski)

 

Herb : w polu błękitnym na mieczu na opak  
           półksiężyc złoty lub półksiężyc złoty
           z gwiazdą złotą na każdym rogu lub
           półksiężyc złoty z gwiazdą złotą
           na każdym rogu i z takąż gwiazdą
           na mieczu, jeden i dwa.
Klejnot : takiż półksiężyc z gwiazdą złotą
               na każdym rogu lub pięć pór strusich
               lub takiż półksiężyc na mieczu na
               pięciu piórach strusich.
Labry : błękitne podbite złotem.

Herb nieznanego pochodzenia.

Używało go kilka rodzin :
Grabowski, Grabowski-Goetzendorf,
Witawski

Herb podstawowy  
Inny wariant herbu podstawowego Inny wariant herbu podstawowegoOdmiana herbu przysługująca hrabiom Grabowskim-Goetzendorf.
Z nich : Piotr Bonifacy (†1797) otrzymał w 1786 r. od króla Fryderyka Wilhelma II
dziedziczny tytuł hrabiowski w Prusach, wygasły wraz z jego śmiercią.

 

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Grabowskim-Goetzendorf.
Z nich : Józef (†1857) otrzymał w 1840 r. od króla Fryderyka Wilhelma IV
tytuł hrabiowski w Prusach dziedziczony na zasadzie primogenitury pod warunkiem
erygowania ordynacji z dóbr Grylewo.