ZĘBY (Trzy zęby) 

Herb : w polu czerwonym trzy wilcze zęby 
           srebrne. 
Klejnot : bez klejnotu.
Labry : czerwone podbite srebrem.

Herb pochodzenia węgierskiego,
znany w Polsce od 2 połowy XVI w.

Używało go kilka rodzin :
Batory, Batowski, Baturzycki, Baur-Baturzycki

Herb podstawowy  
Pierwotna forma herbu Węgierska odmiana herbu
Węgierska odmiana herbu

Odmiana herbu przysługująca hrabiom Batowskim.
Z nich :
Aleksander Benedykt (*1760 †1841) otrzymał w 1824 r.
uznanie tytułu hrabiego w Królestwie Polskim,
tytuł wygasł wraz z jego bezpotomną śmiercią.